Telefon  +48 501 373 880

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geologiczna obsługa budownictwa

Oferujemy wykonanie usług z dziedziny geologii, geotechniki i ochrony środowiska - w szeroko rozumianym zakresie geologicznej obsługi budownictwa i procesów inwestycyjnych oraz związanej z tym problematyki ochrony środowiska, a w tym:

  • wykonywanie badań geologiczno-inżynierskich i badań geotechnicznych obiektów i inwestycji budowlanych dla różnych etapów realizacji wraz z obsługą geotechniczną w trakcie realizacji inwestycji (in. odbiory wykopów fundamentowych i kontrola zagęszczenia nasypów),
  • sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko obiektów i inwestycji budowlanych dla różnych etapów realizacji inwestycji, w tym obiektów i inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko oraz przeglądów ekologicznych obiektów przemysłowych i jednostek organizacyjnych,
  • wykonywanie badań hydrogeologicznych i sporządzanie opracowań hydrogeologicznych, w szczególności dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne lub związanych ze składowaniem na powierzchni ziemi substancji lub odpadów mogących te wody zanieczyścić,
  • wykonywanie badań geosozologicznych terenów oraz badań geochemicznych i hydrogeochemicznych gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonywanie ocen stanu czystości środowiska wodno-gruntowego na terenach przemysłowych,
  • wykonywanie badań geologiczno-surowcowych dla udokumentowania złóż lokalnych surowców budowlanych, łącznie z wykonywaniem niezbędnych opracowań geologiczno-górniczych dla prowadzenia eksploatacji tych złóż,
  • wykonywanie dokumentacji projektowych rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej, a zwłaszcza w wyniku powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, w tym dokumentacji dla wypełnień wyrobisk objętymi materiałami allochtonicznymi.